Poradnik projektanta form wtryskowych: Wpływ dodatków na żużycie wtryskarki

  • By Admin
  • Posted 15.02.2017

Poradnik projektanta form wtryskowych: Wpływ dodatków na żużycie wtryskarki

Wszelkiego rodzaju dodatki oraz wypełniacze są często wykorzystywane w przetwórstwie tworzy sztucznych, ponieważ umożliwiają modyfikowanie właściwości tworzywa oraz pomagają obnizyć koszty produkcji. Jednak ich stosowanie może doprowadzić do szybszego zużycia wtryskarki.

 

Wpływ wypełniaczy:

  • Materiały wypełniające dodawane do tworzyw sztucznych poprawiają m.in.: wytrzymałość mechaniczną, udarnosć, twardość powierzchni, wytrzymałość termiczną, przewodność elektryczną oraz stabilność wymiarową powierzchni. W celu zmniejszenia kosztów produkcji do tworzyw najczęsciej dodaje się kredę, wapń, talk, mączkę krzenową oraz wypełniacze ceramiczne. Wypełniacze oddziałujace ściernie na powierzchnię ślimaka mogą doprowadzić do powstania mikronacięć, dlatego podczas stosowania wypełniaczy zaleca się wyposażenie wtryskarki w elementy o podniesionej odporności na korozję oraz ścieranie.

Wpływ uniepalniaczy:

  • Dodatki uniepalniające wpływają na zużycie elementów układu plastyfikującego wtryskarki, ponieważ pod wpływem temperatury oraz wilgoci zawartej w granulacie halogeny ulegają rozpadowi chemicznemu. Produkty powstałe podczas reakcji mają działanie silnie korozyjnie, które można porównac nawet do działania kwasu solnegi (HCI). Związki mineralne FR (wodorotlenek glinu, wodorotlenek magnezu, tlenki) posiadające wysoką twardość podczas stosowania niskich temperatur przetwórstwa mogą przyczynić się do zwiększenia zużycia elementów na skutek ścierania. Natomiast podczas stosowania wysokich temperatur tego typu związki działaja korozyjnie. W efekcie może dojść do znacznego zużycia ślimaka, dyszy lub cylindra, a produkty powstałe podczas ścierania mogą niekorzysnie wpłynąć na jakość powierzchni wypraski.