Poradnik projektanta form wtryskowych: Spawanie tworzyw sztucznych

  • By Admin
  • Posted 23.03.2017

Poradnik projektanta form wtryskowych: Spawanie tworzyw sztucznych

Spawanie to jedna z najpopularniejszych metod łączenia elementów z tworzyw termoplastycznych, zwłaszcza jeżeli chodzi o wykonanie trwałych i wysokiej jakości połączeń. Proces spawania termoplastów polega na uplastycznieniu krawędzi łączonych powierzchni za pomocą ciepła oraz ciśnienia, bez wywierania nacisku wzajemnego łączonych elementów. Podczas spawania dochodzi do dyfuzji cząstek uplastycznionego materiału oraz spoiwa, a po schłodzeniu powstaje trwałe złącze kohezyjne.

W spawaniu tworzyw sztucznych wykorzystuje się dwa rodzaje spoin:

  • Spoiny czołowe - spoiwo jest wprowadzane między powierzchnię styku elementów. Występują w złączach doczołowych i kątowych.

  • Spoiny pachwinowe - spoiwo jest wprowadzane obok styku elementów. Występują w złączach kątowych i przylgowych.

Częściej stosowane są spoiny czołowe, ponieważ umożliwiają łatwiejsze wypełnienie rowka spoiwem. Spoiwo spawalnicze to nic innego jak dodatkowy materiał, który stapia się wraz z materiałem rodzimym wypełniając spoinę. Do wykonania spawów najczęściej wykorzystywane jest spawanie drutem (spawanie prętem) oraz spawanie ekstruzyjne (spawanie wytłoczone). Spawanie tworzyw daje najlepsze efekty, gdy materiał łączony i spoiwo mają zbliżoną temperaturę topnienia oraz podobna budowę chemiczną.

Główne zastosowanie spawania tworzyw sztucznych:

  • Łączenie elementów z tworzyw termoplastycznych w celu uzyskania trwałych i wysokiej jakości połączeń

  • Spawanie prętów oraz cylindrów

  • Spawanie zderzaków, spojlerów oraz osłon

  • Spawanie folii oraz wieczek do pojemników